Tahakkuk Servisi

Tahakkuk Servisi; 

Basımevi ve Matbaa Müdürlüğünün elde etmiş olduğu gelirleri toplamak, saklamak ve zamanı geldiğinde ilgili banka hesabına yatırmak ile sorumludur.