Şube Müdürü

Şube Müdürü;

Üniversite içerisinden gelen her tür baskı talebini alır, değerlendirir ve Rektörlük onayına sunar. Eğer onaylanmış ise  bu işlerin tamamlanması için  Basımevi ve Matbaa Müdürlüğü içerisindeki personel ve makine teçhizat organizasyonunu gerçekleştirir.