RESMİ YAYINLARIMIZ

YAYIN NO KİTAP ADI STOK FİYAT FOTOĞRAF
001 Liman İşletmelerinde Performans Ölçümü Var 60,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
002 Harid Fedai Armağanı Var 225,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
003 Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Var 90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
004 II. Rize Kalkınma Sempozyumu Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
005 XVIII. Yüzyıl Şairlerinden Tameşvarlı Elhac İbrahim Naimüddin ve pend namesi Var  75,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
006 Hafız-zade Seyyid Mehmed Çelebi ve Divanı Var 105,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
007 İslâm Felsefesi Tarihi Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
008        
009 English For Beginners Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
010 Tevfik İleri Sempozyumu Var 120,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
011 Din ve Şiddet Var 150,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
012 Glory Course Book For Undergraudate Programs Yok 90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
013 English For Beginners (Genişletilmiş Baskı) Var 60,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
014 Gazalinin Filozofları Eleştirisinin Epistomolojik Değeri Var 50,0 TL Fotoğraf İçin tıklayınız...
015 Türkiye'de İslâm Felsefesi Araştırmalarının Seyri Var 90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
016 Hicri Dördüncü ve Beşinci Asırlarda Abbasi Şiirinde Hiciv (Arapça) Var 120,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
017 Glory Plus Book For Undergraudate Programs Var 90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
018 Sosyal Değişim ve Fıkhi Meseleler Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
019 II. Rize Sempozyumu: Turizm Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
020 Meşhur Tefsircilerin Hicri VII. Asra Kadar Kelime Kalıplarını Değerlendirmesi (Arapça) Var 120,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
021 Rize Sivil Toplum Kuruluşları Yerel İşbirliği Çalıştayı Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
022 RTE Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklnt. Var  90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
023 İslâm Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
024 Güneysu'da Dini-Sosyal-Kültürel ve Sanatsal Hayat Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
025 RTE Üniversitesi Çay İle İlgili Yapılan Çalışmalar Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
026 Cumhuriyet Döneminde Rize - I Var 210,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
027 Rize Halk Kültürü Derlemeleri - I Var 90,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
028 RTE Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Memnuniyet Araştırması Yok 00,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
029 Cumhuriyet Döneminde Rize - II Var 210,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
030 Rize'nin Sosyal Tarihi (Fetih'ten 18. Yüzyıla) Var 165,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
031 Başlangıçtan 19. Yüzyıla Rize Tarihi Var 165,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
032 Cumhuriyet Döneminde Rize III (1950 - 1980) Var 165,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...
033 19. Yüzyıldan Cumhuriyet'e Rize Var 180,00 TL Fotoğraf İçin Tıklayınız...